Anna Timmerman vzw heeft nieuwe voorzitter

Tekening van twee mannetjes in kostuum, waarvan er een een fakkel doorgeeft aan de ander.Na vele jaren voorzitterschap geeft onze voorzitter, Peter Vanhoutte, graag de fakkel door. Peter hoopt dat zijn opvolger een nieuwe wind kan doen waaien binnen Anna Timmerman vzw. 

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering danken Peter  voor de velen jaren inzet voor onze vzw.

Algemene vergadering kiest nieuwe voorzitter

Anna Timmerman vzw schreef een vacature uit voor een nieuwe voorzitter.  Tijdens de Algemene Vergadering van 31 mei 2024 werd de nieuwe voorzitter verkozen.  Met meerderheid van stemmen werd Eva De Durpel verkozen tot nieuwe voorzitter van onze belangenvereniging.