Doofblinden kunnen eerder in aanmerking komen voor coronavaccin

Een laborant met handschoenen, mondmasker en bril houdt een spuit en coronavaccin vast. Op de achtergrond grote flessen Covid-19 virus vaccin van Pfizer.In de lijst met risicogroepen die voorrang krijgen voor het coronavirus wordt vermeld dat patiënten met een zeldzame aandoening in aanmerking komen voor vervroegde vaccinatie. Dat betekent dat doofblinden in aanmerking kunnen komen voor vervroegde vaccinatie. Neem contact op met je huisarts om te vragen of je hiervoor in aanmerking komt.

Hou er rekening mee dat risicopatiënten onder 65 jaar ten vroegste vanaf 1 april gevaccineerd worden. Daarna is de datum van vaccinatie afhankelijk van het best mogelijke leveringsscenario en het aantal patiënten dat eerder opgeroepen wordt voor vaccinatie.

Waarom moeten doofblinden vervroegd gevaccineerd worden?

Doofblindheid is een zeldzame aandoening die ongeveer 2% van de bevolking treft. Bovendien zijn de meeste doofblinden afhankelijk van tactiele communicatie en begeleiding. Social distancing is bij doofblinden niet mogelijk, waardoor de kans op besmetting  door het coronavirus verhoogt.

Door het volledig of gedeeltelijk wegvallen van horen en zien, wordt de tactiele waarneming de belangrijkste manier om informatie op te doen uit de omgeving. Doofblinde mensen zijn aangewezen op tactiele communicatie en bij hun verplaatsingen is begeleiding noodzakelijk.

Velen mijden daarom contact met familie en vrienden. De kans op vereenzaming is groter bij doofblinden voor wie contact in een normale situatie moeizaam verloopt.

Brief naar minister van volksgezondheid

Anna Timmerman vzw stuurde begin dit jaar een brief naar Wouter Beke, Vlaams minister van volksgezondheid, welzijn en gezin met de vraag om te bekijken of doofblinde mensen en hun ondersteuners vervroegd gevaccineerd kunnen worden.

We hebben nog geen reactie op onze brief ontvangen, maar het opnemen van zeldzame aandoeningen in de lijst beantwoordt de vraag of doofblinden in aanmerking kunnen komen voor vervroegde vaccinatie.