Doofblindheid en vaccinatie

Een laborant met handschoenen, mondmasker en bril houdt een spuit en coronavaccin vast. Op de achtergrond grote flessen Covid-19 virus vaccin van Pfizer. Begin dit jaar stuurde Anna Timmerman vzw een brief aan zowel Vlaams Minister van Volksgezondheid als aan de voorzitter van de Taskforce Vaccinatie. In deze brief toonden wij aan dat doofblinde mensen een verhoogd risico vormen om besmet te raken met het coronavirus omdat zij om verschillende redenen geen afstand kunnen houden.

We vroegen daarom of doofblinden mensen voorrang kunnen krijgen voor vaccinatie. In februari besliste de overheid over de groepen van aandoeningen die in aanmerking komen voor vervroegde vaccinatie. Ook mensen met een zeldzame ziekte zoals het Ushersyndroom kunnen voorrang krijgen.

Uit het antwoord van het Kabinet van Minister Beke dat wij op 6 april ontvingen, blijkt dat niet zo zeer de kans op besmetting het criterium voor prioritaire vaccinatie is, maar de kans op een ziekenhuisopname of overlijden bij besmetting. Ook is het zo dat niet alle zeldzame aandoeningen aanleiding geven tot recht op vervroegde vaccinatie. Bovendien kijkt men ook naar de graad waarin de aandoening aanwezig is.

Lijst met risicopatiënten

Er is een lijst met aandoeningen tot stand gekomen voor het prioriteren van subgroepen van patiënten jonger dan 65 jaar voor vaccinatie tegen het virus.  De lijst is gebaseerd op een advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Via www.mijngezondheid.belgie.be kan je controleren of je op de lijst met risicopatiënten staat. Lukt het niet om te controleren of je op de lijst staat? Je apotheker of ziekenfonds kunnen je hierbij helpen.

Vaccinatie in Vlaamse gebarentaal

Bekijk het filmpje voor meer informatie over vaccinaties in gebarentaal.
 

Meer informatie

www.laatjevaccineren.be

Het vaccinactiecentrum van Brugge maakte filmpjes over een bezoek aan het vaccinatiecentrum voor doven en slechthorenden en voor blinden en slechtzienden.

Informatie over het coronavirus in gebarentaal