Tolkurengebruik door doofblinden in 2020

Een schrijftolk zet alles wat gezegd wordt om in tekst. De doofblinde leest de tekst af via de brailleleesregel. In juni 2020 werd het jaarlijks maximum aantal tolkuren voor doofblinden opgetrokken van 180 naar 220 uren. Doofblinden moeten geen verdubbeling meer aanvragen met een motivatie.

Het CAB verzamelde cijfers over doofblinde tolkgebruikers. Deze werden opgenomen in het jaarverslag van 2020.

  • Er waren, net zoals in het jaar 2019, 43 doofblinde personen erkend en geregistreerd bij het CAB. Uit deze groep waren er 34 personen die effectief hun tolkuren gebruikten (in 2019 waren dit 36 personen).
  • 13 van deze tolkgebruikers gebruikten meer dan 90 uren (in 2019 waren dat er 17).
  • 5 onder hen gebruikten meer dan 180 uren en 2 van deze 5 personen gebruikten alle 220 uren.

Alle doofblinden gebruikten in totaal 2.707 uren, een duidelijke daling t.o.v. 2019 (3.476 uren). Dit vertegenwoordigde 19,2 % van het totaal aantal getolkte uren in 2020 in Welzijn (vorig jaar 23,4 %). Ook het gemiddeld gebruik per doofblinde gebruiker daalde tot 79,61 uren (96,5 uren in 2019).

We concluderen dat door de maatregelen van de overheid als gevolg van de pandemie er in 2020 veel minder gebruikĀ  gemaakt werd van tolkuren. Langs de andere kant zien we dat enkele doofblinde mensen meer tolkuren gebruikten dan ooit tevoren.