40 jaar Anna Timmerman vzw in de kijker

Media

 

Op vrijdag 13 oktober 2023 organiseerde Anna Timmerman vzw in samenwerking met de Kade een studiedag, verzorgd door doofblinde personen voor professionelen. Het thema was: Wat is doofblindheid en met welke uitdagingen hebben doofblinden te kampen?

Er waren meer dan 75 aanwezigen met hele diverse achtergronden, begeleiders van doofblinde personen, tolken, artsen, mutualiteit, VAPH medewerkers, onderwijs, ….
Voorzitter Peter Vanhoutte gaf een welkomstwoord en lichtte toe wat Anna Timmerman de afgelopen 40
jaar al allemaal had verwezenlijkt. Hij lichtte ook een tipje van de sluier op voor de vele ambitieuze plannen van Anna Timmerman met als streefdoel doofblinden zo goed mogelijk te ondersteunen om een (vol)waardige rol op te nemen binnen onze maatschappij. Want hoe je het ook draait of keert, er is nog wel ruimte voor verbetering.

Doofblindheid in al zijn aspecten

Verschillende doofblinde personen of hun vertegenwoordiger kwamen aan het woord om de diversiteit van
doofblindheid in de verf te zetten. Een gebarentalige doofblinde met een beperkte gebarenruimte, een doofblinde die gebruik maakt van tactiele gebarentaal, twee orale doofblinden brachten hun verhaal en lichtten toe welke hulpmiddelen zij gebruiken, een ouder die het verhaal bracht van haar congenitaal doofblinde dochter, ….

Een eye opener voor velen. Onderwerpen als communicatie, identiteitsontwikkeling, werk, gezin, relaties, moeilijkheden, hulpmiddelen, … kwamen aan bod. Met tonnen inspiratie en inzichten kwamen deelnemers buiten.
Tijdens de middag was er ook een inleefmoment voorzien waarbij deelnemers met een oogmasker en een koptelefoon een stukje mochten lopen. Als ondersteuning mochten ze gebruik maken van een witte stok. Dit was voor velen een beklijvende ervaring!

De boeiende studiedag werd afgesloten met een feestelijke receptie  voor de 40e verjaardag van Anna Timmerman vzw. Een mooie gelegenheid om na te praten en te netwerken.

Een sensibiliseringsdag als deze staat niet louter op zichzelf.  Er zijn contacten gelegd, achteraf
kwamen deelnemers vragen stellen of vroegen ze input. Wat is er nog mogelijk? Wat kunnen we nog meer doen om doofblinde personen te helpen?

Het doel van de studiedag was mensen inspireren en tot reflectie aanzetten, zodat we samen kunnen streven naar een maatschappij waar doofblinde personen een (vol)waardige rol kunnen opnemen. Professionals die naar onze ervaringen en insteek vragen en die kennis en ervaringen delen,  stemmen ons blij en geven hoop. Zij maken van deze studiedag een groot succes. 

Sfeerfoto's studiedag Anna Timmerman vzw