Anna Timmerman vzw

Anna Timmerman vzw is de Vlaamse belangenvereniging rond doofblindheid. De vereniging werd in 1983 opgericht met het doel om de belangen te behartigen van doofblinde en slechthorend-slechtziende kinderen en volwassenen.
De vereniging bestaat uit personen met een auditieve en visuele beperking en personen die betrokken zijn bij doofblindheid (familie, vrijwilligers, doofblindentolken, persoonlijke assistenten of professionele zorgverleners).

Als belangenvereniging organiseert Anna Timmerman vzw geen ontspanningsactiviteiten voor de doelgroep. De vzw organiseert studiedagen, trainingen of vormingsmomenten. Voor ontspanning en ontmoeting kunnen doofblinden terecht bij Doofblind Vlaanderen.

Missie en visie

Anna Timmerman vzw is een belangenvereniging voor doofblinden. Haar doel is om in samenwerking met andere belangenverenigingen de belangen te behartigen van alle doofblinde en slechthorend-slechtziende kinderen, jongeren en volwassenen en hun familie.

Concrete activiteiten waarmee de doelstelling van Anna Timmerman vzw wordt verwezenlijkt

  • Het maatschappelijk bekend maken van doofblindheid en de noden van doofblinden
  • De toegankelijkheid stimuleren van diverse aspecten van de samenleving
  • De beschikbaarheid van specifieke en/of aangepaste voorzieningen op vlak van begeleiding, zorg, assistentie, tolken, onderwijs, opleiding, vrije tijdsbesteding, dagbesteding en tewerkstelling,... stimuleren
  • Het verzamelen en verspreiden van informatie over doofblindheid
  • Het stimuleren van contacten tussen alle betrokkenen en het vertegenwoordigen van doofblinden in contacten met de overheid en externe organisaties.
  • Het ondersteunen van opbouw en ontwikkeling van specifieke deskundigheid i.v.m. doofblindheid.

De naam van de vereniging

Anna Timmerman is de eerste doofblinde in Vlaanderen en West-Europa die een aangepaste opvoeding en onderwijs genoot in het instituut voor doven en blinden Spermalie te Brugge. Anna Timmerman vzw is naar haar vernoemd.

Anna Timmerman werd geboren te Oostende in 1816. Op twintigjarige leeftijd werd ze door Charles Louis Carton ontdekt en in het doven- en blindeninstituut Spermalie te Brugge (gesticht in 1836) opgenomen. Daar verbleef ze tot haar overlijden in 1859.
Samen met Laura Bridgman (Boston, USA) was zij één van de eerste doofblinde personen in de geschiedenis die een speciaal voor haar handicap bedachte opvoeding en onderwijs kreeg.

Bernard Legrand (ex-bestuurslid van Helen Keller club) reconstrueerde het levensverhaal van Anna Timmerman en haar familie. Bekijk een samenvatting van het artikel in De Vlaamse Stam.