Anna Timmerman vzw bestaat 40 jaar

Om de opvoeding en begeleiding van doofblinde kinderen en jongeren een boost te geven, richtten enkele ouders en professionele betrokkenen in 1983 de Anna Timmerman vereniging op.

Tekening van Anna Timmerman

Onder impuls van de vereniging en van de Europese conferentie over de opvoeding van doofblinde kinderen, die in 1986 in Brugge doorging, ontstonden in de schoot van het vroegere MPI Spermalie tal van voorzieningen ten behoeve van doofblinde mensen zoals de leefgroep voor congenitaal doofblinde kinderen en jongeren, de thuisbegeleidingsdienst voor volwassenen doofblinden en het bezigheidshuis en dagactiviteitencentrum Klavervier in Oostkamp.

In de jaren negentig groeide de  aandacht voor het tolken voor doofblinden in de opleidingen tot doventolk in Gent en Mechelen. Inmiddels hebben doofblinde mensen recht op 220 L-uren per jaar.
Eind jaren negentig had je het experiment PAB, waaraan ook enkele doofblinden konden deelnemen. Momenteel beschikken al veel doofblinde mensen over een PVB.

In 1997 werd de Helen Keller Club opgericht die maandelijks ontmoetingsactiviteiten voor doofblinden organiseert.

In 2004 werd de geschreven Verklaring over doofblinden door het Europees Parlement aangenomen. Daarin staat dat doofblindheid een specifieke handicap is met heel eigen noden die een-op-een ondersteuning vragen en dat doofblinden gelijke rechten hebben als andere burgers.

In 2008 kwamen buitenlandse experts naar Brugge om ons te vormen in de social haptic communication. Sinds 2012 geven doofblinden zelf vorming haptics aan iedereen met interesse in deze vorm van ondersteunende communicatie. Sinds 2014 verzorgen we ook de module “beleef doofblindheid” bij XiniX in Varsenare voor allerlei groepen die willen kennis maken met de leefwereld van doofblinde mensen.
Bekijk ons vormingsaanbod voor meer informatie

Een volledig overzicht van alle activiteiten en realisaties van Anna Timmerman vzw vind je op www.doofblind.be/anna-timmerman-vzw.

Al deze mooie initiatieven kunnen de indruk wekken dat doofblinden in Vlaanderen nu op rozen lopen. Niets is echter minder waar. Het blijft voor de meeste doofblinden een dagelijkse strijd om er bij te horen. Nog dagelijks botsen doofblinden op vooroordelen en onbegrip. Daarom organiseren wij op 13 oktober een sensibiliserende activiteit om mensen bewust te maken van wat  het betekent om doofblind te zijn.