Deafblind studies - Empoway

 Banner Empoway

Sinds 30 mei 2020 is België een gebarentalige organisatie rijker: Empoway vzw. Empoway richt zich op vormingen rond maatschappelijk relevante thema’s zoals feminisme, het klimaat en zelfontwikkeling.

Empoway heeft ook een cel die zich op doofblind-zijn richt: deafblind studies. Deze afdeling wordt getrokken door enkele doofblinde personen die bij veel mensen al wel gekend zijn: Stéphanie Floux, Bert Van de Sompele en Thomas De Coninck. Hiernaast bestaat het bestuur van Empoway uit Timothy Rowies, Inès Guerreiro en Ine Martens.

Empoway ontving een subsidie van de Koning Boudewijn Stichting voor een project om de inclusie van doofblinde personen in België te verbeteren. Dit project heeft als doel om diensten, zoals het OCMW, te sensibiliseren en om hen meer toegankelijk te maken voor doofblinde personen. Binnen dit project worden daarom vormingen ontwikkeld en gegeven door doofblinde personen om medewerkers van diensten aan te leren hoe ze het beste doofblinde personen verwelkomen en met hen omgaan.

Voor dit project werd reeds een poster ontwikkeld met 10 tips. Het project is nog niet afgelopen, dus hou het zeker in de gaten!

Meer informatie

www.empoway.be

Volg Empoway via Instagram