Diagnose - revalidatie

Verspreid over het land zijn er een aantal ziekenhuizen waar kan worden onderzocht of een persoon een auditieve en een visuele beperking heeft. Op deze pagina vind je ook een lijstje van revalidatiecentra voor slechtzienden met o.a. mobiliteitstrainers, een psychologen en een maatschappelijk assistenten.

Audiologisch onderzoek

Gehoorverlies kan worden vastgesteld door een NKO-arts. De NKO-arts bepaalt de gehoordrempels aan de hand van tonale audiometrie. De patiënt zit in een geluidsdichte cabine met een koptelefoon op het hoofd of een beentriller (blokje) achter het oor. Er worden verschillende tonen aangeboden. Iedere keer als men een toon hoort, moet men de hand opsteken of op een knop drukken.

Soms bepaalt de NKO-arts de drempels ook aan de hand van spraakaudiometrie. Hierbij wordt nagegaan hoe goed men woorden kan verstaan. De patiënt zit in een geluidsdichte cabine met een koptelefoon op het hoofd. Er worden woorden aangeboden, die steeds stiller worden. De patiënt moet de woorden herhalen.

Voor een audiologisch onderzoek kan je een afspraak maken met een KNO-arts in je buurt of bij een ziekenhuis.

Oogonderzoek

In deze ziekenhuizen kan men ook terecht voor verder onderzoek van het gezicht en voor opvolging.

AZ Sint-Jan Brugge
Ruddershove 10
8000 Brugge
www.azsintjan.be

UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
www.uzbrussel.be

AZ Middelheim
Lindendreef 1
2020 Antwerpen
www.zna.be

UZ Antwerpen
Wilrijkstraat 10
www.uza.be

UZ Gent Centrum voor visuele revalidatie
De Pintelaan 185
9000 Gent
www.uzgent.be

UZ Leuven - Revalidatiecentrum voor slechtzienden
Campus Sint-Rafaël
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven
www.uzleuven.be

Een lijst van alle oogartsen en oogspecialisten vind je op Belgoptic.be.

Opvang-revalidatie

Brailleliga
Ondersteuning bij zelfstandig wonen, werken, studeren, vrije tijd, communicatie, mobiliteitstraining..
www.brailleliga.be

Blindenzorg Licht en Liefde
Ondersteuning bij zelfstandig wonen, werken, studeren, vrije tijd, communicatie, mobiliteitstraining..
www.blindenzorglichtenliefde.be

Centrum Ganspoel
Centrum Ganspoel biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking.
Ganspoel 2
3040 Huldenberg
www.ganspoel.be

De Markgrave
Samenwerkende voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Zij voorzien een intense opvang voor blinden en slechtzienen. Ze beschikken over een opleidingscentrum (mobiliteit, revalidatie en heropleiding) en over een tehuis voor mensen met een visuele handicap.

Markgravelei 22
2018 Antwerpen
www.demarkgrave.be

Sint-Rafaël Instituut
Sint-Rafaël is een centrum voor sociale revalidatie en/of beroepsherscholing van volwassenen met een visuele handicap. Het biedt personen vanaf 18 jaar de mogelijkheid tot het volgen van sociale revalidatie (aanpassing aan de visuele handicap en verhoging van de zelfredzaamheid) en beroepsherscholing (informatica, kantoorwerken, talen, economie, telefonie, riet- en biesvlechten). Het onderwijs is gratis. Sint-Rafaël is een school voor buitengewoon secundair onderwijs met sterk individuele benadering.

Jeruzalemstraat 19
8000 Brugg
www.sintrafael.be