World Federation of the Deafblind

WFDB is opgericht in 2001 en bestaat uit nationale en geassocieerde lidorganisaties uit verschillende landen uit alle hoeken van de wereld. Er zijn relaties opgebouwd met de World Blind Union (WBU), de World Federation of the Deaf (WFD), Deafblind International (DbI) en de World Association of Sign Language Interpreters (WASLI). In 2007 verkreeg de organisatie de consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) en is ze lid van de International Disability Alliance (IDA) waar de WFDB-voorzitter als bestuurslid optreedt. Tijdens zijn bestaan heeft de WFDB een erkenning gekregen als de verenigde en legitieme wereldwijde vertegenwoordiger en stem van mensen met doofblindheid.
WFDB heeft een doel de kwaliteit van leven van mensen met doofblindheid wereldwijd te verbeteren, met als doel hun gelijke rechten en gelijke kansen op alle gebieden van de samenleving te bereiken, om een wereldwijd forum voor de uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van doofblindheid, en de internationale solidariteit tussen organisaties van mensen met doofblindheid vergroten.

 

De Execurive Council ziet zo uit:
- voorzitter: Geir Jensen (Noorwegen)
- ondervoorzitter: Klas Nelfelt (Zweden)
- Sonnia Margarita Villacres (Ecuador)
- Irene McMinn (Australië)
- Puspa Raj Rimal (Nepal)

 

Website: www.wfdb.eu

E-mail: wfdb@wfdb.eu