Onderwijs-werk

Bij doofblinden zijn er  verschillende gradaties van auditieve en visuele beperking. sommigen  gaan als kind naar een dovenschool of een blindenschool, anderen volgen gewoon onderwijs. De ernst van de auditief-visuele bepaalt in grote mate naar welke school ze gaan en welke opleiding ze volgen. Het is mogelijk om werk te vinden die aangepast kan worden aan de dubbele beperking.

Onderwijs

De meeste doofblinden gaan als kind naar een gewone school. Heel wat slechthorende en slechtziende kinderen volgen regulier onderwijs. Kinderen die in een gewone school les volgen kunnen begeleiding en ondersteuning van een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs krijgen.

Dove en zeer zwaar slechthorende kinderen gaan vaak naar een dovenschool. In Vlaanderen zijn er verschillende dovenscholen met peutergroepen, basisscholen en secundair onderwijs. Ook voor blinden en slechtzienden zijn er aangepaste scholen. Voor doofblinde kinderen bestaan er in Vlaanderen twee gespecialiseerde scholen: BuSO Spermalie in Brugge en Koninklijk Instituut voor doven en blinden in St.Lamberts-Woluwe.

Na de middelbare school kunnen doofblinde jongeren doorstromen naar beroepsopleidingen, hogescholen en universiteiten. Er zijn heel wat hogere onderwijsinstellingen waar studenten met een handicap vermindering van het inschrijvingsgeld kunnen krijgen, als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Die informatie kan men terugvinden op de website van de onderwijsinstelling.

Werk

Heel wat doofblinde mensen vonden werk in o.a. de grafische sector, administratie, informatica, communicatie, de tuinbouwsector, kinesitherapie, massagetherapie,... Er zijn ook doofblinde artsen en advocaten.

Sommigen ondervinden tijdens hun loopbaan problemen bij het uitoefenen van hun functie. Soms kunnen ze met de nodige aanpassingen en hulpmiddelen hun functie verderzetten. Anderen moeten zich heroriënteren en voor een andere baan kiezen of hun beroepsactiviteiten stopzetten.

In Vlaanderen zijn er een aantal centra waar je aangepaste beroepsopleidingen kan volgen. Je kan er braille en mobiliteitstraining volgen. Zij kunnen ook hulp bieden bij het volgen van een opleiding en het zoeken naar werk.

Aanpassingen

Blinden en slechtzienden maken gebruik van een aantal hulpmiddelen. Die hebben ze ook nodig op school of op het werk. In de klas krijgen kinderen met een visuele beperking een aangepaste tafel waar ze hun hulpmiddelen kunnen gebruiken. Ook op het werk kan de werkpost aangepast worden: vergrotingssoftware, braille, leesloep, speciale verlichting,...

Hulpmidddelen voor in de klas worden aangevraagd bij de directeur van de school. Die doet op zijn beurt de aanvraag bij de cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Meer informatie vind je op www.onderwijs.vlaanderen.be.

De hulpmiddelen die nodig zijn op het werk worden terugbetaald door de VDAB. Hoe je hulpmiddelen voor het werk kan aanvragen kan je lezen op de website van de VDAB.

Je hoeft niet altijd goed te zien om goed te werken

Dat slechtziende en blinde mensen perfect kunnen werken, kan je zien in het onderstaande filmpje. De vrouw die je in dit filmpje aan het werk ziet heeft het Usher syndroom.
 

.