Sociale voordelen

Doofblinden hebben recht op erkenning door de overheid. Hieruit volgt het recht op hulpmiddelen, integratietegemoetkoming, gratis openbaar vervoer enz. Bij het aanvragen van deze subsidies en diensten kan de revalidatiedienst of low-visiondienst je helpen. Deze pagina maakt je wegwijs waar je terecht kan voor welke noden.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) subsidieert diensten en voorzieningen die ondersteuning verlenen aan personen met een handicap en je kan er terecht voor de terugbetaling van hulpmiddelen, rechtstreeks toegankelijke hulp en het persoonsvolgend budget.

FOD Sociale Zekerheid

Bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kan je terecht voor de erkenning van je handicap en voor de aanvraag van gratis openbaar vervoer, parkeerkaart voor personen met een handicap, integratietegemoetkoming, sociaal tarief voor gas en electriciteit, fiscale voordelen voor voertuigen.

Aanvraag erkenning handicap

Voor een erkenning van je handicap of omm te genieten van de sociale voordelen moet je eerst een aanvraag indienen om je handicap te laten erkennen door de overheid. Hiervoor vul je eerst een vragenlijst in via de online tool My Handicap.

Meer informatie over de aanvraag voor erkenning vind je op handicap.belgium.be.

Sociaal tarief electriciteit en gas

Een aantal personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieƫn kunnen een gunstiger tarief genieten dan het commerciƫle tarief van elektriciteit en/of aardgas. Meer informatie over deze sociale energiemaatregel kan je vinden op de website van FOD Economie.

Wie een integratietegemoetkoming of een inkomensvervangingstegemoetkoming ontvangt of een bijkomende kinderbijslag ontvangt voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% behoort tot categorie 2 en heeft hier dus recht op.

Openbaar vervoer

Blinden en slechtzienden kunnen gratis reizen met het openbaar vervoer. De Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer is beschikbaar voor blinden en slechtzienden met een definitieve invaliditeit van tenminste 90 % ten gevolge van een oogaandoening, en is erkend door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Deze kaart geeft recht op gratis openbaar vervoer over heel Belgie, en reductie voor het reizen met een vliegtuig.

Het is ook mogelijk om een kaart voor begeleider aan te vragen voor de NMBS en De Lijn. Hiervoor moet je in je station de aanvraagformulieren vragen, deze invullen en opsturen, waarna je je kaart krijgt. Meer informatie hierover vind je op de website van de NMBS.

Assistentie aanvragen bij de NMBS

Mensen met een beperking kunnen assistentie aanvragen bij de NMBS. Ook voor mensen met een visuele beperking (en ook doofblinden) wordt begeleiding voorzien in de stations.

Er zijn drie mogelijkheden om assistentie aan te vragen:

Verhoogd aantal tolkuren voor doofblinden

Net als doven hebben doofblinde personen recht op een tolk die de communicatie tussen horenden of doven en de doofblinde persoon vertaalt. Doofblinden hebben recht op 220 tolkuren per jaar.

Meer informatie over tolkuren voor doofblinden vind je op de pagina Doofblindentolken.

Assistentie en begeleiding

Doofbilnden die nood hebben aan persoonlijke assistentie of extra begeleiding bij het dagelijkse leven kunnen beroep doen op:

  • Mensen met een beperking kunnen een mantelzorgpremie aanvragen bij de zorgkas of gemeente om de kosten te vergoeden voor familieleden, vrienden of vrijwilligers die voor hen zorgen.
  • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet je geen aanvraag indienen bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort. Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder.
  • Het basisondersteuningsbudget (BOB) of zorgbudget voor mensen met een handicap, is een Vlaamse tegemoetkoming die 300 euro per maand bedraagt, en uitbetaald wordt door de zorgkas waarbij je aangesloten bent. Met dit budget kan je zelf je leven en zorg organiseren.
  • Het persoonsvolgend budget (PVB) is een jaarlijks gepersonaliseerd budget dat dient om jouw extra ondersteuningsnoden te betalen. Personen met een handicap die erkend wordt door het VAPH kan PVB aanvragen. Hoeveel je krijgt, hangt af van je noden en vragen. Met het PVB-budget kan je zorg, ondersteuning en assistentie betalen.